ყურადღება!

      ტენდერებში მონაწილენი
    მხოლოდ ფასების დადგენის  
 მიზნით ნუ დაგვიკავშირდებით
 

     ვასრულებთ საერთაშორისო და

       ადგილობრივ გადაზიდვებს 

                 551 58 63 53