ჩვენი საბაჟო სამსახური სტამბოლში
                                    v
                www.karabacakgumruk.com/              
 
 
 
 

        ყურადღება!

      ტენდერებში მონაწილენი
    მხოლოდ ფასების დადგენის  
 მიზნით ნუ დაგვიკავშირდებით
 

     ვასრულებთ საერთაშორისო და

       ადგილობრივ გადაზიდვებს 

                 551 58 63 53