ფაიბერცემენტის ფილების ტექნიკური მონაცემები და უპირატესობები

25/04/2013 09:12

 

 

ფაიბერცემენტის ფილების ტექნიკური მონაცემები

25/04/2013 07:15

 


      ფაიბერცემენტის ფილები გამიყენება ყველანაირ შენობაში გარე და შიდა კედლების მოსაპირკეთებლად. 
    წარმოადგენს ავტოკლავში გამომწვარ ბუნებრივ-ბოჭკოვან ცემენტის ფილას.. არის როგორც სწორზედაპირიანი ასევე ხისა და ქვის იმიტაციებით..
  
   მზადდება:  6,8,10,12,14,16,18, 20 მმ სისქის.
   ზომები:      1250 x 2500 მმ
                       1250 x 3000 მმ
 
    უპირატესობები
 
 -  მთლიანად ბუნებრივი ინგრედიენტებით დამზადებული, გარემოს, ბუნებისა და ადამიანის საუკეთესო მეგობარია.
 -  არა შეიცავს ადამიანის ჯანმრთელობისთვის საშიშ არანაირ ნივთიერებას.
 - არ საჭიროებს ზედმეტ მოვლას.
 -  მასზე უარყოფითად ვერ მოქმედებს სხვადასხვა მავნე მწერები.
 -  საიმედოა ტენიან კლიმატურ პირობებში
 -   წყალი მასზე უარყოფით გავლენას ვერ ახდენს
  -  არ იწვის და არ დნება ( ცეცხლგამძლეობის კოეფიციენთი A1)
  -  შემადგენლობაში მყოფი ცემენტისა და სილიკომანგანუმის დახმარებით შესაძლებელია შეიღებოს ნებისმიერი ტიპის საღებავით. 
  - ფილები ხის იმიტაციით, მიუხედავად იმისა რომ ძალიან გავს ხეს, მონაცემებით მასზე ბევრად უფრო მაღლა დგას.
  - არ იკეთებს ფუღუროს..თეორიულად მისი არსებობის ვადა უსაზღვროა. (ნორმალური მოხმარების პირობებში)
  - ზღვის ტენიანობა ვერ ახდენს მასზე უაროფით გავლენას და ამის გამო ზღვისპირა რეგიონებში შეუდარებელია შენობების მოსაპირკეთებლად.
  -  უაროფით გავლენას ვერც მზის ულტრაიისფერი სხივები ახდენენ.
  -  წყალგაუმტარია.. წყლის გამტარიანობა ბეტონზე ბევრად დაბალი აქვს.
  -  შესაბამისი ხელსაწყოებით ადვილად მონტაჟირებადია.
  - არ საჭიროებს თაბაშირის გადაკვრას და ამ მხრივადაც მისი შენობებში გამოყენება ეკონომიურია.
  - მსუბუქია და ადვილად გადასატანი.
  -  უსუნოა და ჯანმრთელობისათვის არანაირ მავნე გაზს არ გამოყოფს.
  -  ცხოველური ნარჩენებისა და ქიმიური ნივთიერებბის მიმართ გამძლეობით ხასიათდება.
  -  ხმისა და თერმული იზილაციისათვის კარგი საშუალებაა.
  -  სხვადასხვა საიზოლაციო საშუალებებზე შესაძლებელია მისი მიმაგრება..ამ კუთხით შეიძლება გამოვიყენოთ როგორც სენდვიჩ პანელი.