ფაიბერცემენტის ფილები ფაიბერცემენტის ფილების ტექნიკური მონაცემები და უპირატესობები
 

ფაიბერცემენტის ფილები გამიყენება ყველანაირ შენობაში გარე და შიდა კედლების მოსაპირკეთებლად. წარმოადგენს ავტოკლავში გამომწვარ ბუნებრივ-ბოჭკოვან ცემენტის ფილას. არის როგორც სწორზედაპირიანი ასევე ხისა და ქვის იმიტაციებით..
  
   მზადდება:  6,8,10,12,14,16,18, 20 მმ სისქის.
   ზომები:      1250 x 2500 მმ
                       1250 x 3000 მმ
 
                        უპირატესობები
 
 - მთლიანად ბუნებრივი ინგრედიენტებით დამზადებული, გარემოს, ბუნებისა და ადამიანის საუკეთესო მეგობარია. არ შეიცავს ადამიანის ჯანმრთელობისთვის საშიშ არანაირ ნივთიერებას. არ საჭიროებს ზედმეტ მოვლას. მასზე უარყოფითად ვერ მოქმედებს სხვადასხვა მავნე მწერები. საიმედოა ტენიან კლიმატურ პირობებში. წყალი მასზე უარყოფით გავლენას ვერ ახდენს. არ იწვის და არ დნება (ცეცხლგამძლეობის კოეფიციენთი A1).  შემადგენლობაში მყოფი ცემენტისა და სილიკომანგანუმის დახმარებით შესაძლებელია შეიღებოს ნებისმიერი ტიპის საღებავით. ფილები ხის იმიტაციით, მიუხედავად იმისა რომ ძალიან გავს ხეს, მონაცემებით მასზე ბევრად უფრო მაღლა დგას.  არ იკეთებს ფუღუროს..თეორიულად მისი არსებობის ვადა უსაზღვროა. (ნორმალური მოხმარების პირობებში).  ზღვის ტენიანობა ვერ ახდენს მასზე უაროფით გავლენას და ამის გამო ზღვისპირა რეგიონებში შეუდარებელია შენობების მოსაპირკეთებლად.
- უაროფით გავლენას ვერც მზის ულტრაიისფერი სხივები ახდენენ.
- წყალგაუმტარია, წყლის გამტარიანობა ბეტონზე ბევრად დაბალი აქვს.
- შესაბამისი ხელსაწყოებით ადვილად მონტაჟირებადია.
- არ საჭიროებს თაბაშირის გადაკვრას და ამ მხრივადაც მისი შენობებში გამოყენება ეკონომიურია. მსუბუქია და ადვილად გადასატანი.
- უსუნოა და ჯანმრთელობისათვის არანაირ მავნე გაზს არ გამოყოფს.
- ცხოველური ნარჩენებისა და ქიმიური ნივთიერებბის მიმართ გამძლეობით ხასიათდება. ხმისა და თერმული იზილაციისათვის კარგი საშუალებაა. სხვადასხვა საიზოლაციო საშუალებებზე შესაძლებელია მისი მიმაგრება. ამ კუთხით შეიძლება გამოვიყენოთ როგორც სენდვიჩ პანელი.


                           რატომ ფაიბერცემენტის ფილა ?
 100 % -ით ბუნებრივი ინგრედიენტებით იწარმოება და ეკოლოგიურად სუფთა მასალაა.
 ფაიბერცემენტი არ შეიცავს აზბესტს და არანაირ ჯანმრთელობისთვის მავნე ნივთიერებას.
 ფაიბერცემეტის ფილები არ იწვის და არ დნება
 წყალგაუმტარია- წყლის შთანთქმის კოეფიციენტი ბეტონზე დაბალი აქვს.
 ხასიათდება საუკეთესო თბო და თერმოიზოლაციით.


იმიტირებული ფაიბერცემენტის ფილები

The image gallery is empty.

ცეცხლგამძლეობის ტესტი.