ასაწყობი ვილა-კოტეჯები.
 

                                          რას წარმოადგენს ასაწყობი სახლები?

ასაწყობი სახლების კონსტრუქციები წარმოადგენს მაღალი სიმკვრივის მოთუთიებულ ლითონის პროფილებს  , რომელთა წარმოებისა და მონტაჟის არცერთ ეტაპზე არ გამოიყენება შედუღება.  მონტაჟის პროცესში ლითონის პროფილებს შორის კავშირის დამყარება ხდება ხრახნების მეშვეობით.  წინასწარი სტატიკური და თბოიზოლირების გაანგარიშების შემდეგ, აღნიშნული კონსტრუქციები, იწარმოება რობოტ-დანადგარების მიერ, ნებისმიერი კლიმატური პირობებისათვის.

ასაწყობი სახლების კედლებს წარმოადგენს  ფაიბერცემენტის-ის ( ბოჭკოვანი ცემენტის ) ფილები . მშენებლობა წარმოებს სამი სისტემით,
1) პანელური. 
2) კარკასული. 
3) კონსტრუქციული.   
ფილები მზადდება როგორც სწორზედაპირიანი ასევე სხვადასხვა იმიტაციებით ( ხის, აგურის, ქვის და ა.შ.) .

    ფასების იწყება 250 $ (ექვივალენტი ლარში ) დან და ადის 400 $ (ექვივალენტი ლარში ) კვ.მ.


    სახლების ფასები დამოკიდებულია რამდენიმე ფაქტორზე :

1) მშენებლობის რომელ სისტემას აირჩევს დამკვეთი ( პანელურს, კარკასულს თუ კონსტრუქციულს )
-
პანელური სისტემის შემთხვევაში U პროფილებს შორის თავსდება თბოიზოლირებული ფილა-პანელები. ამ სისტემაში ელექტრო გაყვანილობა     გაივლის კედლის გარედან და არ იქნება დაფარული. 
-
კარკასული სისტემის შემთხვევაში პანელები გამყარებულია უჟანგავი ფოლადის პროფილებით და ელექტრო გაყვანილობა გაივლის კედელში. -
-
კონსტრუქციული სისტემის შემთხვევაში ჯერ ხდება რკინის კონსტრუქციის აწყობა და შემდეგ მისი შეფუთვა. ამ სამ სისტემას შორის ყველაზე   ძვირია კონსტრუქციული სისტემით მშენებლობა.  

2) რა შიდაგანლაგებას მოითხოვს დამკვეთი ( კონკრეტულ ფართში რაც მეტია ოთახების რაოდენობა , მით მეტია კვადრატულის ფასი და პირიქით)

3) რა ფასიან მოსაპირკეთებელ მასალებს მოითხოვს დამკვეთი. მაგ: ლამინატი , მეტლახი, კაფელი. 

4) როგორ კლიმატურ პირობებში ხდება სახლის აწყობა. 

        ეს ის დეტალებია რომელიც აუცილებლად მოქმედებს ფასებზე.


 

სახლების ფასები დამოკიდებულია რამდენიმე ფაქტორზე :
1) მშენებლობის რომელ სისტემას აირჩევს დამკვეთი ( პანელურს, კარკასულს თუ კონსტრუქციულს) პანელური სისტემის შემთხვევაში U პროფილებს შორის თავსდება თბოიზოლირებული ფილა-პანელები. ამ სისტემაში ელექტრო გაყვანილობა გაივლის კედლის გარედან და არ იქნება დაფარული.  კარკასული სისტემის შემთხვევაში პანელები გამყარებულია უჟანგავი ფოლადის პროფილებით და ელექტრო გაყვანილობა გაივლის კედელში. კონსტრუქციული სისტემის შემთხვევაში ჯერ ხდება რკინის კონსტრუქციის აწყობა და შემდეგ მისი შეფუთვა. ამ სამ სისტემას შორის ყველაზე ძვირია კონსტრუქციული სისტემით მშენებლობა. 
 
 
2) რა შიდაგანლაგებას მოითხოვს დამკვეთი ( კონკრეტულ ფართში რაც მეტია ოთახების რაოდენობა , მით მეტია კვადრატულის ფასი და პირიქით)
3) რა ფასიან მოსაპირკეთებელ მასალებს მოითხოვს დამკვეთი. მაგ: ლამინატი , მეტლახი, კაფელი. 
4) როგორ კლიმატურ პირობებში ხდება სახლის აწყობა. 
ეს ის დეტალებია რომელიც აუცილებლად მოქმედებს ფასებზ

ვილა-კოტეჯები.

                                              რა მოეთხოვება შემკვეთს ?

-  შემკვეთი ვალდებულია მოამზადოს ბეტონის საფარი, იმ გეგმის შესაბამისად რომელსაც შეკვეთის შემთხვევაში მიიღებს ჩვენი ტექნიკური ჯგუფის მხრიდან. ( შესაძლებელია ამ პუნქტის ჩვენი მხრიდან შესრულებაც თანხის დამატების შემთხვევაში)

-  შემკვეთი ვალდებულია უზრუველყოს   მიწის საკუთრებასთან და სამშენებლო ნებართვასთან დაკავშირებული (  თუ ესეთი საჭიროა)  ყველა დოკუმენტის აღება შესაბამისი სამსახურებიდან მშენებლობის დაწყებამდე.

-  შემკვეთი ვალდებულია უზრუნველყოს მშენებლობის პროცეშში სამშენებლო მოედნის ელ. ენერგიით უზრუნველყოფა.