ასაწყობი ვილა-კოტეჯების სპეციალური შეთავაზება

 ჩვენი კომპანია იწყებს ასაწყობ კოტეჯებსა და ვილებზე შეკვეთების მიღებას სპეციალურ ფასებში:


ერთსართულიანები- კვ.მ.- 600 ლარიდან.

ორსართულიანები  - კვ.მ. -730 ლარიდან.                                                                                                                   
 

                                          რას წარმოადგენს ასაწყობი სახლები?

ასაწყობი სახლების კონსტრუქციები წარმოადგენს მაღალი სიმკვრივის მოთუთიებულ ლითონის პროფილებს  , რომელთა წარმოებისა და მონტაჟის არცერთ ეტაპზე არ გამოიყენება შედუღება.  მონტაჟის პროცესში ლითონის პროფილებს შორის კავშირის დამყარება ხდება ხრახნების მეშვეობით.  წინასწარი სტატიკური და თბოიზოლირების გაანგარიშების შემდეგ, აღნიშნული კონსტრუქციები, იწარმოება რობოტ-დანადგარების მიერ, ნებისმიერი კლიმატური პირობებისათვის.

ასაწყობი სახლების კედლებს წარმოადგენს- ფაიბერცემენტის-ის ( ბოჭკოვანი ცემენტის ) ფილები . ფილები მზადდება როგორც სწორზედაპირიანი ასევე სხვადასხვა იმიტაციებით ( ხის, აგურის, ქვის და ა.შ.) .

                                              რა მოეთხოვება შემკვეთს ?

-  შემკვეთი ვალდებულია მოამზადოს ბეტონის საფარი, იმ გეგმის შესაბამისად რომელსაც შეკვეთის შემთხვევაში მიიღებს ჩვენი ტექნიკური ჯგუფის მხრიდან. ( შესაძლებელია ამ პუნქტის ჩვენი მხრიდან შესრულებაც თანხის დამატების შემთხვევაში)

-  შემკვეთი ვალდებულია უზრუველყოს   მიწის საკუთრებასთან და სამშენებლო ნებართვასთან დაკავშირებული (  თუ ესეთი საჭიროა)  ყველა დოკუმენტის აღება შესაბამისი სამსახურებიდან მშენებლობის დაწყებამდე.

-  შემკვეთი ვალდებულია უზრუნველყოს მშენებლობის პროცეშში სამშენებლო მოედნის ელ. ენერგიით უზრუნველყოფა.